Maatregelen betreffende het Corona

Maatregelen betreffende het Corona virus Ook in ons dienstverlenend bedrijf zijn wij moreel verplicht om maatregelen te treffen om verspreiding van het Covid-19 virus zo veel mogelijk te beperken-U bent ten allen tijde welkom op ons bedrijf.-Wij gaan er van uit dat u zelf bepaald of u in goede gezondheid verkeerd.Wij vragen u om gepaste afstand te houden van ons personeel bij eventuele reparaties.-Houd u zoveel mogelijk aan de door het RIVM aanbevolen richtlijnen.-Ons personeel komt niet ongevraagd maar alleen op afspraak bij u op bezoek.-Tijdens een bezoek houden ook wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.-Wij zorgen dat er geen werknemers bij u langs komen met een verkoudheid enof symptomen van het virus wij vertrouwen er op dat dit ook voor u geldt.Alleen door samen bewust te zijn van de risicos kunnen wij bijdragen aan het beperken van besmettingen.Bedankt voor uw medewerking.


Top